Op de agenda

Gepubliceerd op: 26 juni 2024 10:06

Afscheid burgemeester Erica van Lente, bijzondere raadsvergadering op maandag 1 juli 19.30 uur.
Op maandag 1 juli neemt Erica van Lente afscheid als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Tijdens de buitengewone raadsvergadering legt zij officieel haar functie als burgemeester van Dalfsen neer. Meerdere mensen spreken haar toe en ze geeft zelf een afscheidsspeech. U kunt de vergadering live bekijken via deze webpagina

Aansluitend wordt een afscheidsreceptie georganiseerd waar inwoners, ondernemers, verenigingen, organisaties en anderen persoonlijk afscheid kunnen nemen van Erica van Lente. U kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.

Perspectiefnota, raadsvergaderingen op woensdag 3 juli en maandag 8 juli om 19.30 uur.
De perspectiefnota is een belangrijk document voor de gemeente. Hierin staan de koers voor de komende jaren en de prioriteiten van de gemeente beschreven. Daarbij wordt een inschatting van de benodigde (financiële) middelen gemaakt. Met dit document geeft de gemeenteraad aan wat zij belangrijk vindt voor de begroting (uitgaven en inkomsten van de gemeente) die in het najaar wordt gemaakt. De gemeenteraad bespreekt de perspectiefnota op woensdag 3 juli. Op maandag 8 juli neemt de gemeenteraad besluiten over de gewenste koers.

Inzage stukken
De definitieve agenda's en vergaderstukken vindt u hier:

 

Kijk en luister mee
U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis of digitaal via:

De live uitzending start bij aanvang van de vergadering. U kunt de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Zomervakantie
De gemeenteraad vergadert niet van 15 juli t/m 30 augustus. De eerstvolgende openbare bijeenkomst van de raad is op maandag 2 september 2024.