Horen, zien en praten [Column griffier]

Gepubliceerd op: 09 januari 2023 13:01

De raad wil meer zichtbaar zijn en beter laten zien wat de raad doet en wat dat betekent voor u als inwoners. Want waarover neemt de raad besluiten? Wanneer kunt u daar als inwoner over meepraten en invloed uitoefenen? Hoe komt u eigenlijk in contact met de raad om uw ideeën te bespreken of om uw zorgen te uiten? Het is belangrijk dat u het antwoord op die vragen makkelijk kunt vinden op onze websites, op social media, in de gemeentegids en in de huis-aan-huisbladen.

Veel inwoners zijn bekend met het spreekrecht tijdens de vergaderingen van de raad of van de raadscommissie. Daar wordt gelukkig vaak gebruik van gemaakt. Maar het levert vaak meer op om eerder met de raad in gesprek te gaan en niet pas als er een besluit voor ligt. De komende tijd gaat de griffie samen met de raad kijken hoe we de vergaderingen anders kunnen indelen. Meer in contact met inwoners en organisaties, minder vergaderen over stukken op de agenda, dat is de bedoeling. De democratie is van ons allemaal en meedoen is veel meer dan alleen het uitbrengen van je stem bij de verkiezingen. Er is dus werk aan de winkel. Bij de griffie hebben we daarvoor niet alleen extra handen nodig, maar vooral ook frisse ideeën. De griffie wordt daarom uitgebreid met een nieuwe communicatieadviseur, waarover binnenkort meer.