En nu: er op uit! [column]

Gepubliceerd op: 25 maart 2022 13:03

We verwelkomen een flink aantal nieuwe raadsleden in de raadzaal. Ik vind het altijd mooi om te zien dat betrokken inwoners bereid zijn om tijd en energie in het raadslidmaatschap te steken. Op voorhand kunnen ze rekenen op de ondersteuning van de griffie en hopelijk ook op uw waardering. Tegelijkertijd nemen we ook afscheid van raadsleden waar we voor een korte of wat langere periode voor hebben mogen werken. Voor hen alleen maar het diepste respect!

In de afgelopen vier jaar heeft de raad belangrijke stappen gezet als het gaat om bestuurlijke vernieuwing. Het is de ambitie om het debat in de raadzaal levendiger en daarmee ook interessanter te maken, onder meer door u als inwoner meer mogelijkheden te bieden om invloed uit te oefenen. Het vergadermodel is aan een update toe en daar gaan we de komende jaren verder mee. Andere grote onderwerpen in de afgelopen jaren waren de nieuwe Woonvisie, de Omgevingsvisie en andere besluiten in verband met de nieuwe Omgevingswet, duurzaamheid en de regionale energiestrategie, het nieuwe welzijns- en preventiebeleid en de nieuwe Toekomstvisie 'Voor Elkaar'. Er zijn mooie resultaten behaald en de gezamenlijke raadsagenda voor 2018-2022, de 'Kleurrijke Kubus', is vrijwel helemaal uitgevoerd.

Maar we kunnen er niet omheen: corona heeft op het werk van de gemeenteraad een enorme invloed gehad. Digitaal vergaderen ging goed, maar het heeft niet altijd het beste debat opgeleverd en het onderlinge contact werd ontzettend gemist.

Contact met inwoners is misschien wel de belangrijkste factor in het raadswerk. Dat is ook wat vertrekkende raadsleden zonder uitzondering hebben gezegd te gaan missen. Niet de vergaderingen op het gemeentehuis en de hoeveelheid leeswerk, maar de gesprekken met inwoners, met ondernemers, verenigingen en instellingen en natuurlijk ook met elkaar. Mijn advies aan de nieuwe raad ligt dan ook voor de hand: ga er op uit! Niet alleen omdat een volksvertegenwoordiger het volk niet kan vertegenwoordigen zonder te weten wat er leeft, maar ook omdat het energie en plezier gaat geven. Op naar vier jaar mooie gesprekken, dat wens ik u en de raad van harte toe.

Joost Leegwater (griffier)