Een terugblik: bijeenkomst 'Toekomst van het platteland'

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022 16:10

De raad nam in juni een motie om met agrariërs en belanghebbenden in gesprek te gaan over de toekomst van het platteland. De eerste gespreksavond op 13 oktober had een hoge opkomst!

Wat vooraf ging...
De gemeenteraad vindt het belangrijk om in dit soort bijeenkomsten input en informatie op te halen vanuit de samenleving. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het opstellen van een plattelandsvisie, maar zeker ook voor andere beleidsterreinen. Recent is daarom besloten budget vrij te maken voor raadscommunicatie en de organisatie van werkbezoeken en bijeenkomsten, in het gemeentehuis, of op locatie. De bijeenkomst over de toekomst van het platteland was de eerste in dat kader.

Doel van de bijeenkomst
Zo'n 80 agrariërs uit de gemeente Dalfsen waren op 13 oktober 2022 bij de bijeenkomst in De Spil aanwezig. Een moment waarop naast informatie over de energietransitie, beleid waar gemeente en provincie aan werken en het voorstellen van de erfcoaches werd doorgepraat over de ontwikkelingen die er op de agrariërs afkomen. Op dit moment hebben agrariërs te maken met veel onduidelijkheid en onzekerheid. Over de toekomst van het bedrijf, het werk, het inkomen en dit alles bij elkaar over de toekomst van de hele leefstijl die je hebt als agrariër.

Een duidelijk signaal
In de gesprekken kwamen veel ideeën op tafel, zoals kansen creëren voor hogere windmolens met een betere energieopbrengst, het initiatief nemen in het verbinden van agrariërs, de behoefte aan flexibiliteit in regelgeving en het enthousiasmeren van jeugd voor de agrarische sector. De roep om perspectief en het vertegenwoordigen van de belangen van agrariërs vanuit de gemeente Dalfsen naar Den Haag waren daarbij ook een duidelijk signaal.

En nu...
De gemeenteraad en het college kunnen met deze opmerkingen aan de slag en willen zich daarnaast blijvend inzetten voor de agrariërs uit onze gemeente, binnen de mogelijkheden die er zijn. Een van de agrariërs benoemde het al: 'Het is mooi dat de gemeente dit organiseert en ons betrekt.' De gemeenteraad wil dit zeker blijven doen!

Bijeenkomst agrariërs De Spil 13 oktober 2022
Bijeenkomst agrariërs De Spil 13 oktober 2022