Voor kennisgeving aannemen

Brf Min BZK, Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders, zaaknr 603536, 20190620

Brf PCOB afd Nieuwleusen, Inzameling oud papier, zaaknr 603843, 20190625

Lbr VNG 19-049, LOGA Nadere uitwerking akkoord reparatie FLO-overgangsrecht-voor-brandweerpersoneel, zaaknr 603981, 20190627

Lbr VNG 19-050, Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020, zaaknr 604509, 20190708

Lbr VNG 19-051, Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA, zaaknr 604717, 20190711

Brf RSJ IJsselland, Vastgestelde begroting 2020, zaaknr 604833, 20190718

Brf RSJ IJsselland, Afschrift brf aan GS Overijssel begroting 2020 en jaarrekening 2018, zaaknr 604833, 20190718

Lbr VNG 19-056, Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten, zaaknr 605071, 20190718

Lbr VNG 19-057, Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG, zaaknr 605120, 20190718