Voor kennisgeving aannemen

Brf H.D., Verbod op paasvuren, zaaknr 600197, 20191104

Brf RKC, Onderzoeksprogramma rekenkamercommissie, zaaknr 600956, 20190425

Lbr VNG 19-020, Herziening Gemeentefonds, zaaknr 601063, 20190429

Lbr VNG, 19-024, Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies, zaaknr 601411, 20190502

Lbr VNG 19-027, LOGA Vervallen functie manschap B in vergoedingentabel CAR-UWO, zaaknr 601378, 20190506

Lbr VNG 19-028, LOGA Actualisering begrippen brandweerhoofdstukken aan hoofdst 3 CAR-UWO, zaaknr 601455, 20190506

Brf Indiener, Aanvullend info betr zienswijze 11e herz BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37, zaaknr 600513, 20190507

Brf Sociale Alliantie, Energietransitie, zaaknr 601669, 20190507

Brf St NL Haarden- en kachelbranche, Rapport basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit, zaaknr 602023, 20190516

Lbr VNG, 19-038, Voortgang samenwerken aan water, zaaknr 602133, 20190520