Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-071, Toetsing Klimaatakkoord en uitnodiging voor bijeenkomsten in het land, zaaknr 607841, 20190926

Brf RSJ IJsselland, Gewijzigde begroting RSJ IJsselland 2020, zaaknr 608213, 20191003

Brf Ministerie BZK, Circulaire verhoging toelage voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020, zaaknr 608444, 20191003

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2019-1, zaaknr 608875, 20191010

Brf VR IJsselland, Tweede bestuursrapportage 2019, zaaknr 609350, 20191017