Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-016, Lokale inclusie agenda, publicaties en manifest, zaaknr 600326, 20190411

Brf Omgevingsdienst IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 600396, 20190415

Brf L.S., inzichten in de gevaren die 5G met zich meebrengt, zaaknr 600682, 20190418

Brf VR IJsselland, Jaarstukken 2018, zaaknr 600529, 20190423

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en ontwerpbegroting 2020, zaaknr 600764, 20190423

Brf RSJ IJsselland, Proces aanlevering jaarrekening 2018, zaaknr 600764, 20190423

Lbr VNG 19-019, Model Verordening sociaal domein en herz Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015, zaaknr 600743, 20190425