Ter advisering in handen van het college stellen

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318