Ter advisering in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822