Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, VN-verdrag, zaaknr 615763, 20200316

Brf Stop5GNL, Kort geding tegen de Nederlandse Overheid om 5G te stoppen, zaaknr 615837, 20200316

Lbr VNG 20-007, Digitale inclusie, zaaknr 615941, 20200323

Lbr VNG 20-008, Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG, zaaknr 615981, 20200323

Brf indiener, Energietransitie, zaaknr 616099, 20200323

Brf Steenwijkerland, Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland 2021, zaaknr 616107, 20200323

Brf Koninklijke INRetail, Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven, zaaknr 616250, 20200326

Lbr VNG 20-009, Handreiking wie vooraf goed oplet, zaaknr 616287, 20200330

Lbr VNG 20-010, Update ontwikkelingen coronacrisis, zaaknr 616325, 20200330

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409