Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117

Lbr VNG, 19-007, Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspr water, zaaknr 596399, 20190131

Brf Overijsselse Ombudscommissie, Jaarverslag 2018, nr 596515, 20190131

Brf T. Derks BillyBird, Recreatieparken, Waterstof en energietransitie, zaaknr 598010, 20190304

Lbr VNG, 19-008, Afspraken Wnra en ledenraadpleging, zaaknr 598385, 20190307

Lbr VNG, 19-010, Totaalrapp Informatiebeveiliging GeVS 2017, zaaknr 598519, 20190307

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders, zaaknr 598654, 20190311

Lbr VNG, 19-011, Wijzigingswet Open Overheid, zaaknr 598829, 20190314

Lbr VNG, 19-012, Bekendmaking invulling vacatures VNG bestuur en commissies en openstelling nwe vacatures, zaaknr 598902, 20190319

Lbr VNG 19-013, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 599407, 20190328

Lbr VNG 19-014, Ledenraadpleging over beleidsplan College voor Arbeidszaken, zaaknr 599477, 20190328

Brf H.D., Oproep voor actie tegen houtstook, zaaknr 599590, 20190401