Afgehandeld: Voor kennisgeving aannemen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106 1 document

Lbr VNG 19-110, Brief Wvggz, zaaknr 612384, 20200107 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109 1 document

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109 1 document

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130 1 document

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211 1 document

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224 1 document

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224 1 document

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224 1 document

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224 1 document

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224 1 document

Brf RLG, Real Life Gaming, zaaknr 615065, 20200227 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302 1 document

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, VN-verdrag, zaaknr 615763, 20200316 1 document

Brf Stop5GNL, Kort geding tegen de Nederlandse Overheid om 5G te stoppen, zaaknr 615837, 20200316 1 document

Brf VHG, Oproep tot vergroenen, zaaknr 615829, 20200317 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-007, Digitale inclusie, zaaknr 615941, 20200323 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-008, Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG, zaaknr 615981, 20200323 1 document

Brf indiener, Energietransitie, zaaknr 616099, 20200323 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Steenwijkerland, Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland 2021, zaaknr 616107, 20200323 1 document

Brf Koninklijke INRetail, Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven, zaaknr 616250, 20200326 1 document

Lbr VNG 20-009, Handreiking wie vooraf goed oplet, zaaknr 616287, 20200330 1 document

Lbr VNG 20-010, Update ontwikkelingen coronacrisis, zaaknr 616325, 20200330 1 document

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402 1 document

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406 1 document

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406 1 document

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406 1 document

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409 1 document

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409 1 document

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414 1 document

Lbr VNG, Coronacrisis update nr 4, zaaknr 616930, 20200414 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf St ESZS, Waarschuwing voor alle scheidende ouders, zaaknr 617118, 20200416 1 document

Lbr VNG 20-014, Coronacrisis update nr 5, zaaknr 617177, 20200420 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf OD IJsselland, Informatie voortgang werkzaamheden tijdens corona, zaaknr 617190, 20200420 1 document

Brf LODON, Financieel overzicht en jaarverslag 2019, 20200423 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-017, Coronacrisis update nummer 6, zaaknr 617807, 20200428 1 document

Brf LKCA, OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken, zaaknr 617947, 20200428 1 document

Brf Lobby Lokaal, Tegenmacht digitale democratie, zaaknr 617462, 20200430 1 document

Brf Stichting Leven met de Aarde, Samenwerken in en na coronatijd, Wereldaardedag, zaaknr 617198, 20200430 1 document

Brf Sportvisserij Oost Nederland, Terugdringen loodgebruik in sportvisserij, zaaknr 618212, 20200507 1 document

Brf Zorgbelang Overijssel, Eerste rapportage meldpunt gevolgen corona, zaaknr 618479, 20200507 1 document

Brf groep Van Gils, corona politiek, zaaknr 618250, 20200507 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-018, Coronacrisis update nr 7, zaaknr 618527, 20200511 1 document

Lbr VNG 20-021, Coronacrisis nieuwsbrief nr-8, zaaknr 618912, 20200518 1 document

Lbr VNG 20-015, Lachgas, zaaknr 618854, 20200518 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-023, Coronacrisis nr 9, zaaknr 619097, 20200528 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-022, Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen, zaaknr 619098, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602L 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602 1 document

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608 1 document

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622 1 document

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622 1 document

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625 1 document

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629 1 document

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630 1 document

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630 1 document

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720 1 document

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721 1 document

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721 1 document

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721 1 document

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721 1 document

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730 1 document

Lbr VNG, Vooraankondiging digitale ALV 25 september 2020, zaaknr 621790, 20200804 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200804 1 document

Brf Bouwbedrijf Van Pijkeren, Plan 't Holt, 20200820 8 documenten

Lbr VNG 20-061, Uitnodiging ALV 25 september 2020, zaaknr 623303, 20200831 1 document

Lbr VNG 20-062, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 623573, 20200903 1 document

Brf inwoner, Financiële draagkracht traplift, zaaknr 623598, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-063, Compensatie van gemeenten in het kader van corona, zaaknr 623723, 20200910 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500kinderen, zaaknr 623878, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-064, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota, zaaknr 624031, 20200915 1 document

Lbr VNG 20-065, Eerste pakket moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624249, 20200921 1 document

Brf Ministerie BZK, Brandveiligheid gevels, zaaknr 616969, 20200922 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-068, Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624377, 20200924 1 document

Lbr VNG 20-070, VNG reactie op de rijksbegroting 2021, zaaknr 624438, 20200928 1 document

Brf Bouwend Nederland en anderen, Inspiratie voor uw begroting, zaaknr 624528, 20200928 1 document

Lbr VNG 20-071, Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden, zaaknr 624793, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-072, Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten, zaaknr 624827, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-073, Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne Coronamelder, zaaknr 624934, 20201008 1 document

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500 kinderen, zaaknr 624648, 20201008 1 document

Brf BOVAK en NKB, Voorbereiding kermisseizoen 2021, zaaknr 625303, 20201019 1 document

Lbr VNG 20-076, Wijziging statuten VNG, zaaknr 625313, 20201020 2 documenten

Brf Partij voor de bomen, Persbericht, zaaknr 612730, 20200106.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Partij-voor-de-bomen-Persbericht-zaaknr-612730-20200106.pdf PDF, 108 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Prov Overijssel, Vorm van toezicht op begroting 2020, zaaknr 611975, 20200106.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Prov-Overijssel-Vorm-van-toezicht-op-begroting-2020-zaaknr-611975-20200106.pdf PDF, 119 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-110, Brief Wvggz, zaaknr 612384, 20200107.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-110-Brief-Wvggz-zaaknr-612384-20200107.pdf PDF, 269 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Let's Talk About Tech-StopUMTS-Stichting EHS, Informatiemap 5G en Gezondheid, zaaknr 612252, 20200109.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Let-s-Talk-About-Tech-StopUMTS-Stichting-EHS-Informatiemap-5G-en-Gezondheid-zaaknr-612252-20200109.pdf PDF, 1.39 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting EHS, 5G en Gezondheid, zaaknr 612469, 20200109.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-EHS-5G-en-Gezondheid-zaaknr-612469-20200109.pdf PDF, 157 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Werkgroep project Veldkampje Oudleusen, Maatschappelijke invulling Veldkampje 5 Oudleusen, zaaknr 596545, 20200109.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Werkgroep-project-Veldkampje-Oudleusen-Maatschappelijke-invulling-Veldkampje-5-Oudleusen-zaaknr-596545-20200109.pdf PDF, 77 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Publieksjaarverslag 2019 VR IJsselland, zaaknr 613723, 20200130.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Publieksjaarverslag-2019-VR-IJsselland-zaaknr-613723-20200130.pdf PDF, 3.57 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf LSAB, Publicatie Landingsplaats voor de Omgevingswet, zaaknr 614333, 20200211.pdf

Ingekomen stuk
Brf-LSAB-Publicatie-Landingsplaats-voor-de-Omgevingswet-zaaknr-614333-20200211.pdf PDF, 481 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-004, Ondersteuning lokale preventieakkoorden, zaaknr 614852, 20200224.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-004-Ondersteuning-lokale-preventieakkoorden-zaaknr-614852-20200224.pdf PDF, 252 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Visitatierapport Vechthorst, zaaknr 614977, 20200224.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Visitatie-Woningcorporaties-Nederland-Visitatierapport-Vechthorst-zaaknr-614977-20200224.pdf PDF, 61 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Adviespraktijk voor Bouwkunst Energie en Milieu, Diepe Geothermie, zaaknr 614798, 20200224.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Adviespraktijk-voor-Bouwkunst-Energie-en-Milieu-Diepe-Geothermie-zaaknr-614798-20200224.pdf PDF, 263 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-005, Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 614775, 20200224.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-005-Stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-Wmo-zaaknr-614775-20200224.pdf PDF, 257 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Overijsselse Ombudsman, Jaarverslag 2019, zaaknr 614667, 20200224.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Overijsselse-Ombudsman-Jaarverslag-2019-zaaknr-614667-20200224.pdf PDF, 670 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RLG, Real Life Gaming, zaaknr 615065, 20200227.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RLG-Real-Life-Gaming-zaaknr-615065-20200227.pdf PDF, 29 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-006, Openstelling vacatures in VNG bestuur en commissies, zaaknr 615265, 20200302.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-006-Openstelling-vacatures-in-VNG-bestuur-en-commissies-zaaknr-615265-20200302.pdf PDF, 596 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf PerSaldo, Informatiebrief PGB, zaaknr 615547, 20200310.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PerSaldo-Informatiebrief-PGB-zaaknr-615547-20200310.pdf PDF, 3.13 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, VN-verdrag, zaaknr 615763, 20200316.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Platform-Gehandicapten-Dalfsen-VN-verdrag-zaaknr-615763-20200316.pdf PDF, 78 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stop5GNL, Kort geding tegen de Nederlandse Overheid om 5G te stoppen, zaaknr 615837, 20200316.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stop5GNL-Kort-geding-tegen-de-Nederlandse-Overheid-om-5G-te-stoppen-zaaknr-615837-20200316.pdf PDF, 229 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VHG, Oproep tot vergroenen, zaaknr 615829, 20200317.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VHG-Oproep-tot-vergroenen-zaaknr-615829-20200317.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-007, Digitale inclusie, zaaknr 615941, 20200323.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-007-Digitale-inclusie-zaaknr-615941-20200323.pdf PDF, 3.71 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-008, Gevolgen uitbraak coronavirus voor gemeenten en VNG, zaaknr 615981, 20200323.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-008-Gevolgen-uitbraak-coronavirus-voor-gemeenten-en-VNG-zaaknr-615981-20200323.pdf PDF, 150 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf indiener, Energietransitie, zaaknr 616099, 20200323.pdf

Ingekomen stuk
Brf-indiener-Energietransitie-zaaknr-616099-20200323.pdf PDF, 592 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Steenwijkerland, Reactie op kaderbrief Omgevingsdienst IJsselland 2021, zaaknr 616107, 20200323.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Steenwijkerland-Reactie-op-kaderbrief-Omgevingsdienst-IJsselland-2021-zaaknr-616107-20200323.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Koninklijke INRetail, Dringende oproep - Help winkelondernemers overleven, zaaknr 616250, 20200326.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Koninklijke-INRetail-Dringende-oproep-Help-winkelondernemers-overleven-zaaknr-616250-20200326.pdf PDF, 944 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-009, Handreiking wie vooraf goed oplet, zaaknr 616287, 20200330.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-009-Handreiking-wie-vooraf-goed-oplet-zaaknr-616287-20200330.pdf PDF, 927 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-010, Update ontwikkelingen coronacrisis, zaaknr 616325, 20200330.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-010-Update-ontwikkelingen-coronacrisis-zaaknr-616325-20200330.pdf PDF, 266 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-011, Position paper dienstverlening, zaaknr 616548, 20200402.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-011-Position-paper-dienstverlening-zaaknr-616548-20200402.pdf PDF, 349 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, Voorbereiding op de Wet Kwaliteitsborging bouwen, zaaknr 616644, 20200406.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-Voorbereiding-op-de-Wet-Kwaliteitsborging-bouwen-zaaknr-616644-20200406.pdf PDF, 230 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-012, Update coronacrisis, zaaknr 616624, 20200406.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-012-Update-coronacrisis-zaaknr-616624-20200406.pdf PDF, 179 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Update 500 kinderen Griekenland, zaaknr 616516, 20200406.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Update-500-kinderen-Griekenland-zaaknr-616516-20200406.pdf PDF, 539 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Lokaal Belang Barneveld, Dringend vezoek uitstel proces RES, 616515, 20200406.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Lokaal-Belang-Barneveld-Dringend-vezoek-uitstel-proces-RES-616515-20200406.pdf PDF, 1.76 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf gemeente Beesel, Werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering, zaaknr 616608, 20200409.pdf

Ingekomen stuk
Brf-gemeente-Beesel-Werkwijze-verkrijgen-suppletie-uitkering-zaaknr-616608-20200409.pdf PDF, 515 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf LVKK en LSA, Corona - aandacht voor bewonersinitiatieven, zaaknr 616763, 20200409.pdf

Ingekomen stuk
Brf-LVKK-en-LSA-Corona-aandacht-voor-bewonersinitiatieven-zaaknr-616763-20200409.pdf PDF, 141 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Let's Talk About Tech, Oproep tot uitstel 5G, zaaknr 616929, 20200414.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Let-s-Talk-About-Tech-Oproep-tot-uitstel-5G-zaaknr-616929-20200414.pdf PDF, 3.1 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, Coronacrisis update nr 4, zaaknr 616930, 20200414.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-Coronacrisis-update-nr-4-zaaknr-616930-20200414.pdf PDF, 187 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf St ESZS, Waarschuwing voor alle scheidende ouders, zaaknr 617118, 20200416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-St-ESZS-Waarschuwing-voor-alle-scheidende-ouders-zaaknr-617118-20200416.pdf PDF, 54 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-014, Coronacrisis update nr 5, zaaknr 617177, 20200420.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-014-Coronacrisis-update-nr-5-zaaknr-617177-20200420.pdf PDF, 179 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Informatie voortgang werkzaamheden tijdens corona, zaaknr 617190, 20200420.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Informatie-voortgang-werkzaamheden-tijdens-corona-zaaknr-617190-20200420.pdf PDF, 2.01 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf LODON, Financieel overzicht en jaarverslag 2019, 20200423.pdf

Ingekomen stuk
Brf-LODON-Financieel-overzicht-en-jaarverslag-2019-20200423.pdf PDF, 468 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-017, Coronacrisis update nummer 6, zaaknr 617807, 20200428.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-017-Coronacrisis-update-nummer-6-zaaknr-617807-20200428.pdf PDF, 194 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf LKCA, OPROEP laat de jeugd weer buiten kunst maken, zaaknr 617947, 20200428.pdf

Ingekomen stuk
Brf-LKCA-OPROEP-laat-de-jeugd-weer-buiten-kunst-maken-zaaknr-617947-20200428.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Lobby Lokaal, Tegenmacht digitale democratie, zaaknr 617462, 20200430.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Lobby-Lokaal-Tegenmacht-digitale-democratie-zaaknr-617462-20200430.pdf PDF, 87 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Leven met de Aarde, Samenwerken in en na coronatijd, Wereldaardedag, zaaknr 617198, 20200430.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Leven-met-de-Aarde-Samenwerken-in-en-na-coronatijd-Wereldaardedag-zaaknr-617198-20200430.pdf PDF, 408 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Sportvisserij Oost Nederland, Terugdringen loodgebruik in sportvisserij, zaaknr 618212, 20200507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sportvisserij-Oost-Nederland-Terugdringen-loodgebruik-in-sportvisserij-zaaknr-618212-20200507.pdf PDF, 1.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Zorgbelang Overijssel, Eerste rapportage meldpunt gevolgen corona, zaaknr 618479, 20200507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Zorgbelang-Overijssel-Eerste-rapportage-meldpunt-gevolgen-corona-zaaknr-618479-20200507.pdf PDF, 609 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf groep Van Gils, corona politiek, zaaknr 618250, 20200507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-groep-Van-Gils-corona-politiek-zaaknr-618250-20200507.pdf PDF, 953 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-018, Coronacrisis update nr 7, zaaknr 618527, 20200511.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-018-Coronacrisis-update-nr-7-zaaknr-618527-20200511.pdf PDF, 96 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-021, Coronacrisis nieuwsbrief nr-8, zaaknr 618912, 20200518.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-021-Coronacrisis-nieuwsbrief-nr-8-zaaknr-618912-20200518.pdf PDF, 221 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-015, Lachgas, zaaknr 618854, 20200518.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-015-Lachgas-zaaknr-618854-20200518.pdf PDF, 334 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-023, Coronacrisis nr 9, zaaknr 619097, 20200528.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-023-Coronacrisis-nr-9-zaaknr-619097-20200528.pdf PDF, 132 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-022, Voortgang en resultaat samenwerking in de waterketen, zaaknr 619098, 20200528.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-022-Voortgang-en-resultaat-samenwerking-in-de-waterketen-zaaknr-619098-20200528.pdf PDF, 1.07 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-025, coronacrisis nr 10, zaaknr 619409, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-025-coronacrisis-nr-10-zaaknr-619409-20200602.pdf PDF, 201 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling e.a., 100 gemeenten steunen oproep opvang vluchtelingenkinderen, zaaknr 619442, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-e-a-100-gemeenten-steunen-oproep-opvang-vluchtelingenkinderen-zaaknr-619442-20200602.pdf PDF, 757 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-027, Verlenging activiteiten Visitatiecie Financiele Beheersbaarheid Sociaal Domein, zaaknr 619650, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-027-Verlenging-activiteiten-Visitatiecie-Financiele-Beheersbaarheid-Sociaal-Domein-zaaknr-619650-20200608.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-029, Coronacrisis nr 11, zaaknr 619681, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-029-Coronacrisis-nr-11-zaaknr-619681-20200608.pdf PDF, 280 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Ontwikkelingen campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Ontwikkelingen-campagne-500kinderen-zaaknr-619683-20200608.pdf PDF, 26 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-026, Verbinden met schulden, zaaknr 619832, 20200611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-026-Verbinden-met-schulden-zaaknr-619832-20200611.pdf PDF, 218 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-033, Meerjarige transitiestrategie Common Ground, zaaknr 620191, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-033-Meerjarige-transitiestrategie-Common-Ground-zaaknr-620191-20200622.pdf PDF, 1.14 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-039, Gezamenlijke vragenlijst vng en vakbonden, zaaknr 620276, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-039-Gezamenlijke-vragenlijst-vng-en-vakbonden-zaaknr-620276-20200622.pdf PDF, 234 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-040, Coronacrisis nr 13, zaaknr 620277, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-040-Coronacrisis-nr-13-zaaknr-620277-20200622.pdf PDF, 191 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf ECIO, Verbeteren inkomenspositie studenten met een functiebeperking, zaaknr 619980, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Brf-ECIO-Verbeteren-inkomenspositie-studenten-met-een-functiebeperking-zaaknr-619980-20200622.pdf PDF, 90 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf gem Noordoostpolder, Oproep motie VNG financiën invoering Omgevingswet, zaaknr 620582, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-gem-Noordoostpolder-Oproep-motie-VNG-financien-invoering-Omgevingswet-zaaknr-620582-20200625.pdf PDF, 100 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-043, Stvzkn aanvullende onderzoeken herijking verdeling gemeentefonds, zaaknr 620506, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-043-Stvzkn-aanvullende-onderzoeken-herijking-verdeling-gemeentefonds-zaaknr-620506-20200625.pdf PDF, 375 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-037, Stvzkn nieuwe wet inburgering, zaaknr 620504, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-037-Stvzkn-nieuwe-wet-inburgering-zaaknr-620504-20200625.pdf PDF, 532 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-041, Sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed vastgesteld, zaaknr 620595, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-041-Sectorale-routekaart-gemeentelijk-maatschappelijk-vastgoed-vastgesteld-zaaknr-620595-20200625.pdf PDF, 1.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-044, Coronacrisis nr 14, zaaknr 620672, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-044-Coronacrisis-nr-14-zaaknr-620672-20200629.pdf PDF, 164 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Update campagne #500kinderen, zaaknr 620601, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Update-campagne-500kinderen-zaaknr-620601-20200629.pdf PDF, 52 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf K.M., Sinterklaasintochten, zaaknr 620602, 20200629.pdf

Ingekomen stuk
Brf-K-M-Sinterklaasintochten-zaaknr-620602-20200629.pdf PDF, 73 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-045, Bekendmaking uitslagen ledenraadpleging, zaaknr 620756, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-045-Bekendmaking-uitslagen-ledenraadpleging-zaaknr-620756-20200630.pdf PDF, 174 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf PerSaldo, Uitkomsten corona enquête achterban, zaaknr 620765, 20200630.pdf

Ingekomen stuk
Brf-PerSaldo-Uitkomsten-corona-enquete-achterban-zaaknr-620765-20200630.pdf PDF, 1.22 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-046, Actieplan toegankelijk stemmen, zaaknr 621056, 20200720.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-046-Actieplan-toegankelijk-stemmen-zaaknr-621056-20200720.pdf PDF, 5.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-047, Coronacrisis nr 15, zaaknr 621030, 20200720.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-047-Coronacrisis-nr-15-zaaknr-621030-20200720.pdf PDF, 3.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-049, Stand van zaken Omgevingswet - juli 2020, zaaknr 621171, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-049-Stand-van-zaken-Omgevingswet-juli-2020-zaaknr-621171-20200721.pdf PDF, 3.81 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-052, Coronacrisis nr 16, zaaknr 621304, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-052-Coronacrisis-nr-16-zaaknr-621304-20200721.pdf PDF, 1.5 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-056, Coronacrisis nr 17, zaaknr 621546, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-056-Coronacrisis-nr-17-zaaknr-621546-20200721.pdf PDF, 1.37 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VNG, Rapport AEF Financiële consequenties corona, zaaknr 621463, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VNG-Rapport-AEF-Financiele-consequenties-corona-zaaknr-621463-20200721.pdf PDF, 2.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Zomerbrief 2020, zaaknr 621578, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Nederlandse-Vereniging-voor-Raadsleden-Zomerbrief-2020-zaaknr-621578-20200721.pdf PDF, 231 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf NVVK, Oproep vrijmaken middelen financiële hulpverlening, zaaknr 621467, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Brf-NVVK-Oproep-vrijmaken-middelen-financiele-hulpverlening-zaaknr-621467-20200721.pdf PDF, 1.11 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Het Oversticht, Jaarverslag 2019 Stadsbouwmeester, zaaknr 621576, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Het-Oversticht-Jaarverslag-2019-Stadsbouwmeester-zaaknr-621576-20200721.pdf PDF, 1.48 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-057, Stand van zaken PGB 2.0 systeem, zaaknr 621634, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-057-Stand-van-zaken-PGB-2-0-systeem-zaaknr-621634-20200721.pdf PDF, 1.24 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf St Gezond Water, Nachtkoppel Viswedstrijd Vecht, zaaknr 621958, 20200730.pdf

Ingekomen stuk
Brf-St-Gezond-Water-Nachtkoppel-Viswedstrijd-Vecht-zaaknr-621958-20200730.pdf PDF, 151 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG, Vooraankondiging digitale ALV 25 september 2020, zaaknr 621790, 20200804.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-Vooraankondiging-digitale-ALV-25-september-2020-zaaknr-621790-20200804.pdf PDF, 17 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne #500kinderen, zaaknr 619683, 20200804.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Laatste-ontwikkelingen-rond-campagne-500kinderen-zaaknr-619683-20200804.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Bouwbedrijf Van Pijkeren, Plan 't Holt, 20200820.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Bouwbedrijf-Van-Pijkeren-Plan-t-Holt-20200820.pdf PDF, 139 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1, Buurtbezoek.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-1-Buurtbezoek.pdf PDF, 391 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 2, Gespreksverslag.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-2-Gespreksverslag.pdf PDF, 378 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 3, Ontwerp 330 m3_.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-3-Ontwerp-330-m3.pdf PDF, 1.21 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 4, Ontwerp 520 m3.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-4-Ontwerp-520-m3.pdf PDF, 1.93 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 5, aanbeveling makelaar.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-5-aanbeveling-makelaar.pdf PDF, 109 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6.1 Bijlage JVA.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-6-1-Bijlage-JVA.pdf PDF, 247 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 6.2 Bijlage JVA.pdf

Ingekomen stuk
Bijlage-6-2-Bijlage-JVA.pdf PDF, 208 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-061, Uitnodiging ALV 25 september 2020, zaaknr 623303, 20200831.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-061-Uitnodiging-ALV-25-september-2020-zaaknr-623303-20200831.pdf PDF, 504 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-062, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 623573, 20200903.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-062-Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-zaaknr-623573-20200903.pdf PDF, 457 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Financiële draagkracht traplift, zaaknr 623598, 20200910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Financiele-draagkracht-traplift-zaaknr-623598-20200910.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-063, Compensatie van gemeenten in het kader van corona, zaaknr 623723, 20200910.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-063-Compensatie-van-gemeenten-in-het-kader-van-corona-zaaknr-623723-20200910.pdf PDF, 158 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500kinderen, zaaknr 623878, 20200910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Laatste-ontwikkelingen-rond-campagne-500kinderen-zaaknr-623878-20200910.pdf PDF, 315 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-064, Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota, zaaknr 624031, 20200915.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-064-Ledenraadpleging-arbeidsvoorwaardennota-zaaknr-624031-20200915.pdf PDF, 1.53 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-065, Eerste pakket moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624249, 20200921.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-065-Eerste-pakket-moties-ALV-25-september-2020-zaaknr-624249-20200921.pdf PDF, 123 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Ministerie BZK, Brandveiligheid gevels, zaaknr 616969, 20200922.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Ministerie-BZK-Brandveiligheid-gevels-zaaknr-616969-20200922.pdf PDF, 154 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-068, Tweede pakket en totaaloverzicht moties ALV 25 september 2020, zaaknr 624377, 20200924.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-068-Tweede-pakket-en-totaaloverzicht-moties-ALV-25-september-2020-zaaknr-624377-20200924.pdf PDF, 181 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-070, VNG reactie op de rijksbegroting 2021, zaaknr 624438, 20200928.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-070-VNG-reactie-op-de-rijksbegroting-2021-zaaknr-624438-20200928.pdf PDF, 1.56 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Bouwend Nederland en anderen, Inspiratie voor uw begroting, zaaknr 624528, 20200928.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Bouwend-Nederland-en-anderen-Inspiratie-voor-uw-begroting-zaaknr-624528-20200928.pdf PDF, 101 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-071, Uitvoeringsbudget beschikbaar voor lokale preventieakkoorden, zaaknr 624793, 20201008.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-071-Uitvoeringsbudget-beschikbaar-voor-lokale-preventieakkoorden-zaaknr-624793-20201008.pdf PDF, 159 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-072, Gevolgen aanscherping corona maatregelen voor gemeenten, zaaknr 624827, 20201008.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-072-Gevolgen-aanscherping-corona-maatregelen-voor-gemeenten-zaaknr-624827-20201008.pdf PDF, 198 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-073, Gemeentelijke ondersteuning publiekscampagne Coronamelder, zaaknr 624934, 20201008.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-073-Gemeentelijke-ondersteuning-publiekscampagne-Coronamelder-zaaknr-624934-20201008.pdf PDF, 240 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Vluchteling, Laatste ontwikkelingen rond campagne 500 kinderen, zaaknr 624648, 20201008.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Vluchteling-Laatste-ontwikkelingen-rond-campagne-500-kinderen-zaaknr-624648-20201008.pdf PDF, 62 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf BOVAK en NKB, Voorbereiding kermisseizoen 2021, zaaknr 625303, 20201019.pdf

Ingekomen stuk
Brf-BOVAK-en-NKB-Voorbereiding-kermisseizoen-2021-zaaknr-625303-20201019.pdf PDF, 195 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-076, Rectificatie ten onrechte verzonden, 20201026.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-076-Rectificatie-ten-onrechte-verzonden-20201026.pdf PDF, 50 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-076, Wijziging statuten VNG, zaaknr 625313, 20201020.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-076-Wijziging-statuten-VNG-zaaknr-625313-20201020.pdf PDF, 890 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar