Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409