Afgehandeld: Ter afdoening in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107 1 document

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107 1 document

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120 1 document

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303 1 document

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316 1 document

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324 1 document

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402 1 document

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409 1 document

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414 1 document

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416 1 document

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 11 documenten

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507 1 document

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507 1 document

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511 1 document

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514 1 document

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518 1 document

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019 definitief, zaaknr 619061, 20200528 1 document

Brf NVVN, Verenigde Naties 75 jaar in 2020, zaaknr 619156, 20200528 1 document

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602 1 document

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602 1 document

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604 1 document

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608 1 document

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611 1 document

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622 1 document

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf RSJ IJsselland, begroting 2021 en jaarrekening 2019, zaaknr 620695, 20200702 1 document

Lbr VNG 20-050, Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO, zaaknr 621170, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-054, Verbeteragenda Wmo hulpmiddelen, zaaknr 621445, 20200721 1 document

Brf VR IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2020, zaaknr 621577, 20200721 1 document

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Bezwaar besluit zonnepark Hoevenweg, zaaknr 621763, 20200806 1 document

Lbr VNG 20-059, Ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverl Dataland, zaaknr 622318, 20200810 1 document

Lbr VNG 20-060, Norm voor opdrachtgeverschap, zaaknr 623083, 20200827 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Brf inwoner, Staat van onderhoud diverse wegen, zaaknr 623830, 20200910 1 document

Lbr VNG 20-069, Archivering tekstberichten, zaaknr 624487, 20201001 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 20-066, Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten, zaaknr 625208, 20201015 1 document

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2020-2, zaaknr 625095, 20201015 1 document

Brf Inwoner, Starterswoningen Lemelerveld, zaaknr 624789, 20201019 1 document

Metadata

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Lbr VNG 19-106, Onafhankelijke cliëntonderst, Hulpmiddelencentr en stvzkn diverse onderwerpen SD, zaaknr 612015, 20200107.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-106-Onafhankelijke-clientonderst-Hulpmiddelencentr-en-stvzkn-diverse-onderwerpen-SD-zaaknr-612015-20200107.pdf PDF, 633 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-107, Wet electronische publicaties, zaaknr 612041, 20200107.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-107-Wet-electronische-publicaties-zaaknr-612041-20200107.pdf PDF, 876 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 19-108, Uitstel aanlevering startberichten abonnementstarief Wmo, zaaknr 612293, 20200107.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-19-108-Uitstel-aanlevering-startberichten-abonnementstarief-Wmo-zaaknr-612293-20200107.pdf PDF, 243 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-001, Gevolgen sluiting rookruimten in de horeca, zaaknr 613361, 20200120.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-001-Gevolgen-sluiting-rookruimten-in-de-horeca-zaaknr-613361-20200120.pdf PDF, 162 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Kaderbrief 2021, zaaknr 613646, 20200127.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Kaderbrief-2021-zaaknr-613646-20200127.pdf PDF, 271 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf J.T., Suggestie Centrumplan, zaaknr 614999, 20200220.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-T-Suggestie-Centrumplan-zaaknr-614999-20200220.pdf PDF, 22 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf bewoners, Confetti tijdens Carnavals optocht, zaaknr 615247, 20200303.pdf

Ingekomen stuk
Brf-bewoners-Confetti-tijdens-Carnavals-optocht-zaaknr-615247-20200303.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen, Parkeerkaarten Gehandicapten, zaaknr 615765, 20200316.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Stichting-Platform-Gehandicapten-Dalfsen-Parkeerkaarten-Gehandicapten-zaaknr-615765-20200316.pdf PDF, 118 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Milieudefensie, Biomassa-installaties en de Warmtetransitievisie, zaaknr 616005, 20200319.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Milieudefensie-Biomassa-installaties-en-de-Warmtetransitievisie-zaaknr-616005-20200319.pdf PDF, 163 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging 2020-1, zaaknr 616116, 20200324.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-2020-1-zaaknr-616116-20200324.pdf PDF, 2.57 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, concept programmabegroting 2021, zaaknr 616457, 20200402.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-concept-programmabegroting-2021-zaaknr-616457-20200402.pdf PDF, 2.83 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, Kadernota en begroting 2021 en jaarrekening 2019 Dalfsen, zaaknr 616526, 20200409.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-Kadernota-en-begroting-2021-en-jaarrekening-2019-Dalfsen-zaaknr-616526-20200409.pdf PDF, 4.67 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf BVVW, Permanente bewoning recreatie, zaaknr 616968, 20200414.pdf

Ingekomen stuk
Brf-BVVW-Permanente-bewoning-recreatie-zaaknr-616968-20200414.pdf PDF, 779 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019, zaaknr 616963, 20200414.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Jaarstukken-2019-zaaknr-616963-20200414.pdf PDF, 4.6 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, conceptbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zaaknr 616963, 20200414.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-conceptbegroting-2021-en-meerjarenraming-2022-2024-zaaknr-616963-20200414.pdf PDF, 3.17 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, Jaarverslag en Jaarrekening 2019, zaaknr 617043, 20200416.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-Jaarverslag-en-Jaarrekening-2019-zaaknr-617043-20200416.pdf PDF, 3.62 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 1.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-1.pdf PDF, 23 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 2.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-2.pdf PDF, 243 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 3.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-3.pdf PDF, 570 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 4.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-4.pdf PDF, 166 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 5.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-5.pdf PDF, 10.7 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 6.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-6.pdf PDF, 186 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 7.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-7.pdf PDF, 7.92 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 8.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-8.pdf PDF, 196 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 9.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-9.pdf PDF, 5.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 10.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-10.pdf PDF, 443 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf OD IJsselland, Jaarstukken, zaaknr 617119, 20200416 11.pdf

Ingekomen stuk
Brf-OD-IJsselland-Jaarstukken-zaaknr-617119-20200416-11.pdf PDF, 228 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Retail Platform Overijssel, Versnelde aanpak van binnensteden en retail in Overijssel, zaaknr 618480, 20200507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Retail-Platform-Overijssel-Versnelde-aanpak-van-binnensteden-en-retail-in-Overijssel-zaaknr-618480-20200507.pdf PDF, 71 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Alles voor mekaar, Noodkreet eenzame ouderen, zaaknr 618476, 20200507.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Alles-voor-mekaar-Noodkreet-eenzame-ouderen-zaaknr-618476-20200507.pdf PDF, 1.99 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-019, Ledenraadpleging Cao SW 2020, zaaknr 618576, 20200511.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-019-Ledenraadpleging-Cao-SW-2020-zaaknr-618576-20200511.pdf PDF, 254 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Van Zuthphen Kant Hollema advocaten, Centrumplan Dalfsen - bezwaar mevr Frijling, zaaknr 615902, 20200514.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Van-Zuthphen-Kant-Hollema-advocaten-Centrumplan-Dalfsen-bezwaar-mevr-Frijling-zaaknr-615902-20200514.pdf PDF, 971 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-020, Ledenraadpleging ivm uitstel ALV tot sept 2020, zaaknr 618870, 20200518.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-020-Ledenraadpleging-ivm-uitstel-ALV-tot-sept-2020-zaaknr-618870-20200518.pdf PDF, 10.65 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Jaarstukken 2019 definitief, zaaknr 619061, 20200528.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Jaarstukken-2019-definitief-zaaknr-619061-20200528.pdf PDF, 2.74 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf NVVN, Verenigde Naties 75 jaar in 2020, zaaknr 619156, 20200528.pdf

Ingekomen stuk
Brf-NVVN-Verenigde-Naties-75-jaar-in-2020-zaaknr-619156-20200528.pdf PDF, 55 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-024, Handvatten voor de uitvoering van de archiefwet, zaaknr 619276, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-024-Handvatten-voor-de-uitvoering-van-de-archiefwet-zaaknr-619276-20200602.pdf PDF, 210 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Sportvisserij Oost-Nederland, Regionale Energie Strategie, zaaknr 619441, 20200602.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Sportvisserij-Oost-Nederland-Regionale-Energie-Strategie-zaaknr-619441-20200602.pdf PDF, 126 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf UN Women Nederland, Uitnodiging deelname campagne Orange the World, zaaknr 619535, 20200604.pdf

Ingekomen stuk
Brf-UN-Women-Nederland-Uitnodiging-deelname-campagne-Orange-the-World-zaaknr-619535-20200604.pdf PDF, 4.06 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-028, Rechtzetten scheefheid Waarborgfonds Sociale Woningbouw, zaaknr 619680, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-028-Rechtzetten-scheefheid-Waarborgfonds-Sociale-Woningbouw-zaaknr-619680-20200608.pdf PDF, 226 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Sinterklaasfeest 2020, zaaknr 619710, 20200608.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Sinterklaasfeest-2020-zaaknr-619710-20200608.pdf PDF, 15 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-030, Definitieve voorstellen ledenraadpleging, zaaknr 619940, 20200611.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-030-Definitieve-voorstellen-ledenraadpleging-zaaknr-619940-20200611.pdf PDF, 641 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-031, Uitvoeringslasten klimaatakkoord, zaaknr 620004, 20200622.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-031-Uitvoeringslasten-klimaatakkoord-zaaknr-620004-20200622.pdf PDF, 148 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf J. Nijhuis, Analyse Gemeentefonds, zaaknr 615322, 20200625.pdf

Ingekomen stuk
Brf-J-Nijhuis-Analyse-Gemeentefonds-zaaknr-615322-20200625.pdf PDF, 752 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf RSJ IJsselland, begroting 2021 en jaarrekening 2019, zaaknr 620695, 20200702.pdf

Ingekomen stuk
Brf-RSJ-IJsselland-begroting-2021-en-jaarrekening-2019-zaaknr-620695-20200702.pdf PDF, 3.59 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-050, Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht MBO, zaaknr 621170, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-050-Wet-vroegtijdige-aanmelddatum-en-toelatingsrecht-MBO-zaaknr-621170-20200721.pdf PDF, 1.94 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-054, Verbeteragenda Wmo hulpmiddelen, zaaknr 621445, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-054-Verbeteragenda-Wmo-hulpmiddelen-zaaknr-621445-20200721.pdf PDF, 2.16 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf VR IJsselland, 1e Bestuursrapportage 2020, zaaknr 621577, 20200721.pdf

Ingekomen stuk
Brf-VR-IJsselland-1e-Bestuursrapportage-2020-zaaknr-621577-20200721.pdf PDF, 3.73 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Zonnepark Dalfsen B.V., Bezwaar besluit zonnepark Hoevenweg, zaaknr 621763, 20200806.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Zonnepark-Dalfsen-B-V-Bezwaar-besluit-zonnepark-Hoevenweg-zaaknr-621763-20200806.pdf PDF, 160 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-059, Ontwikkelingen geo-domein en beeindiging dienstverl Dataland, zaaknr 622318, 20200810.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-059-Ontwikkelingen-geo-domein-en-beeindiging-dienstverl-Dataland-zaaknr-622318-20200810.pdf PDF, 156 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-060, Norm voor opdrachtgeverschap, zaaknr 623083, 20200827.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-060-Norm-voor-opdrachtgeverschap-zaaknr-623083-20200827.pdf PDF, 84 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf inwoner, Staat van onderhoud diverse wegen, zaaknr 623830, 20200910.pdf

Ingekomen stuk
Brf-inwoner-Staat-van-onderhoud-diverse-wegen-zaaknr-623830-20200910.pdf PDF, 473 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-069, Archivering tekstberichten, zaaknr 624487, 20201001.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-069-Archivering-tekstberichten-zaaknr-624487-20201001.pdf PDF, 1.3 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Lbr VNG 20-066, Sociaal ondersteuningspakket voor burgers in quarantaine en de rol van gemeenten, zaaknr 625208, 20201015.pdf

Ingekomen stuk
Lbr-VNG-20-066-Sociaal-ondersteuningspakket-voor-burgers-in-quarantaine-en-de-rol-van-gemeenten-zaaknr-625208-20201015.pdf PDF, 493 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf GGD IJsselland, Begrotingswijziging GGD 2020-2, zaaknr 625095, 20201015.pdf

Ingekomen stuk
Brf-GGD-IJsselland-Begrotingswijziging-GGD-2020-2-zaaknr-625095-20201015.pdf PDF, 1.05 mb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Brf Inwoner, Starterswoningen Lemelerveld, zaaknr 624789, 20201019.pdf

Ingekomen stuk
Brf-Inwoner-Starterswoningen-Lemelerveld-zaaknr-624789-20201019.pdf PDF, 289 kb

Metadata

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar