Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107 1 document

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122 1 document

Lbr VNG 19-018, Modelverordeningen Ambt bijstand, fractieondersteuning en instructies, zaaknr 600741, 20190423 1 document