Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Marja van den Berg, ontslag als raadscommissielid, nr 494445-128135, 20170327 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, M.R.H.M. von Martels, ontslag als wethouder, nr 494469 - 128202, 20170330 1 document

Raad 30 okt 2017 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl zkn en Koninkrijksrel, Circulaire benoeming, klankbordgespr en herbenoeming burgemeester, nr 570383-216832, 20171010 1 document

Raad 27 nov 2017 - Ingekomen stuk, N.L. Agricola, ontslagbrief, nr 571941-221255, 20171109 1 document