Afgehandeld: Ter afdoening in handen van de griffier stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2015

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 16 febr 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Een sterke raad doet er toe, nr 22831-23755, 20150129 1 document

Raad 23 mrt 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving tijdelijke benoeming HG Kappert 20150317 1 document

Raad 26 mei 2015 - Ingekomen stuk, ProDemos, deelname aan Dag van de democratie, registratie 27245, 20150430 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, RKC, Onderzoek rekenkamercommissie Samenwerking en democratisch gehalte, nr 27514-31427, 20150901 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, A. Westerman, ontslag als raadslid, 20150910 1 document

Raad 28 sep 2015 - Ingekomen stuk, Kennisgeving benoeming H.G. Kappert, 20150917 1 document

Raad 23 nov 2015 - Ingekomen stuk, Gemeente Rotterdam, Wetenschappelijk onderzoek inzet gemeenteraadsverkiezingen, nr 30214-29011, 20151116 1 document

Raad 25 jan 2016 - Ingekomen stuk, Min v Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire wijzigingen in Gemeentewet, nr 31159-29404, 20151217 1 document