Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan 2 2 documenten

Lbr VNG 20-051, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 621182, 20200721 1 document

Lbr VNG 20-053, Wijziging Model-APV zomer 2020, zaaknr 621410, 20200721 1 document

Brf Vrienden van Dalfsen, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622216, 20200608 1 document

Brf M.S., Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622366, 20200811 1 document

Brf Van Dedem Den Berg Stichting, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622372, 20200811 1 document

Brf bewoners, Zienswijze weigering OVVGB off the grid recreatiehuisje, zaaknr 622376, 20200811 1 document

Lbr VNG 20-067, Vng model verordening op de gemeentelijke adviescommissie, zaaknr 624405, 20200924 1 document

Lbr VNG 20-074, VNG model verordening beslistermijn schuldhulpverlening nieuw, zaaknr 624966, 20201008 1 document

Lbr VNG 20-075, Wijziging Model APV, zaaknr 625280, 20201015 1 document

Brf VR IJsselland, Werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio's, zaaknr 625298, 20201020 1 document

Brf Marshoek Stroomt, Zienswijze Ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Marshoek, zaaknr 625586, 20201029 1 document

Lbr VNG 20-080, Ontwikk onderwijshuisvesting en wijz VNG Model verordening voorzieningen huisvesting onderwijs, zaaknr 626131, 20201105 1 document

Brf TPSolar, Zienswijze tegen ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen, zaaknr 626062, 20201110 2 documenten

Brf VBTM Advocaten, Zienswijze vestiging voorkeursrecht, zaaknr 626446, 20201112 1 document