Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

download

Exporteren naar

PDF Excel

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121 1 document

Brf initiatiefnemers, Principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190131 1 document

Brf Min v Binnenl Zkn en Koninksrijksrel, Aanvulling op circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit - Overgangsrecht ICT, zaaknr 597494, 20190221 1 document

Brf Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen Koesteeg, zaaknr 598094, 20190228 1 document

Brf Craeft Advies, Zienswijze ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied Dalfsen, nr 598963, 20190318 1 document

Brf Omgevingsrecht Zuidema, Zienswijze ontwerp 6e herz BP Kernen gem Dalfsen, Koesteeg, zaaknr 598745 1 document

Brf omwonenden, Zienswijze op ontwerp BP 5e verzamelplan Buitengebied gem Dalfsen, zaaknr 600136, 20190408 1 document

Brf Rombou, Zienswijze ontwerp 5e verzamelplan buitengebied, zaaknr 599521, 20190408 1 document

Diverse zienswijzen 5e verzamelplan Buitengebied 3 documenten

Diverse zienswijzen ontwerp 11e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Westeinde 37 4 documenten

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 't Febriek-Zuid 2 documenten

Lbr VNG 19-045, Implementatie abonnementstarief Wmo, zaaknr 603358, 20190613 1 document

Lbr VNG 19-047, Wijziging Model Algemene subsidieverordening 2013, 20190617 1 document

Brf initiatiefnemers, Voortgang principeverzoek maatschappelijke invulling locatie Oudleusen, zaaknr 596545, 20190620 1 document

Lbr VNG 19-063, Wijziging model-APV zomer 2019, zaaknr 606559, 20190819 1 document

Lbr VNG 19-062, Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen, zaaknr 605969, 20190822 1 document

Lbr VNG 19-065, Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen ivm stapelfacturen eigen bijdrage, zaaknr 606787, 20190826 1 document

Lbr VNG 19-078, Handleiding uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen, zaaknr 608795, 20191010 1 document

Brf OD IJsselland, Ontwerpbesluit deelname in werkgeversvereniging, zaaknr 609032, 20191015 1 document