Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2017

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, Countus, Zienswijze BP verzamelpl buitengebied Oosterveen 56-De Stouwe 27, nr 494559-128515, 20170330 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, R en E A, Zienswijze Chw BP Kernen gemeente Dalfsen 2016, nr 495008-129633, 20170411 1 document

Raad 18 apr 2017 - Ingekomen stuk, T.H., Zienswijze Chw BP Kernen gem Dalfsen 2016, nr 494435-128115, 20170411 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, Zienswijze ontwerp bp 3e verzamelpl buitengebied, 495157-130094, 20170420 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Van Westreenen BV, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495293-130360, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, HvR, Zienswijze 3e verzamelplan Buitengebied, nr 495287-130354, 20170424 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, TenneT, Zienswijze Chw BP kernen gem Dalfsen, nr 494435-129961, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130361, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Benthem en Gratama advocaten, zienswijze Chw bp Kernen, nr 494435-130363, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, J.F.B., Zienswijze Chw bp Kernen gemeente Dalfsen, nr 494435-130271, 20170501 1 document

Raad 29 mei 2017 - Ingekomen stuk, Plas Bossinade advocaten, Zienswijze Chw bestemmingsplan Kernen, nr 494435-130362, 20170502 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, OOZ, besluit tot opheffing OBS De Carrousel, nr 566794-207240, 20170718 1 document

Raad 25 sep 2017 - Ingekomen stuk, Werkgr Typisch Dalfsen, Zienswijze ontwerp structuurvisie Centrumvisie Dorp aan de Vecht, nr 568139-211592, 20170824 1 document

Raad 18 dec 2017 - Ingekomen stuk, Stichting OOZ, Statutenwijziging, nr 572602-223978, 20171127 1 document