Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 27 jan 2014 - Ingekomen stuk, G.J. Maneschijn, Woonbestemming via wijziging BP, nr 12912-16919, 20140106 1 document

Raad 17 feb 2014 - Ingekomen stuk, RvS, tussenuitspraak BP Kern Dalfsen, nr 7810-17353, 20140120 1 document

Raad 24 mrt 2014 - Ingekomen stuk, L. Roozeboom, Principeverzoek Schoemaker-De Boer, Dommelerdijk Nieuwleusen, nr 14276-17911, 20140224 1 document

Raad 14 apr 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begroting 2015, nr 15581-14737, 20140331 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Fam. Vlaskamp, zienswijze plan Schaddenhof Lemelerveld, nr 15968-19355, 20140414 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, Concept begroting 2015, nr 15830-14934, 20140408 1 document

Raad 26 mei 2014 - Ingekomen stuk, Wezo, Ontwerpbegroting 2015 GR WEZO, nr 16152-19494, 20140428 1 document

Raad 23 jun 2014 - Ingekomen stuk, Zienswijze Ruitenberg, ontwerp BP Herziening Westerbouwlanden Noord, nr 17035-20177, 20140526 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOV, gemeenten bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft, nr 16863-16033, 20140526 1 document

Raad 23 juni 2014 - Ingekomen stuk, NOC-NSF, Sport en de Wet Markt en Overheid, nr 17088-16314, 20140526 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Min Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire Besluit Harmonisering en moderniserin rechtspositite decentrale politieke ambtsdragers, nr 18049-21044, 20140805 1 document

Raad 22 sep 2014 - Ingekomen stuk, Hof van Dalfsen, Zienswijze ontwerpbp 1e herz BP Kern Dalfsen 2012, De Dalfsenaar, nr 19217-22276, 20140828 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland, begrotingswijziging, nr 20271-20494, 20141013 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Min van Binnenl Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire correctie tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en commissieleden, nr 20366-23166, 20141016 1 document

Raad 24 nov 2014 - Ingekomen stuk, Veiligheidsregio IJsselland, najaarsrapp 2014 incl begrotingswijz, nr 21022-21479, 20141110 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, SUR, Zienswijze dhr. Vink 5e herz BP Buitengebied, Middeldijk 21 - Westeinde 86, nr 21410-23911, 20141201 1 document

Raad 15 dec 2014 - Ingekomen stuk, Omwonenden Middeldijk, Zienswijze 6e herz BP Nieuwleusen 2007, Middeldijk ongenr, Westeinde 112-114 en 114a, nr 21411-23912, 20141201 1 document