Afgehandeld: Ter advisering in handen van het college stellen

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2013

download

Exporteren naar

PDF Excel

Raad 28 jan 2013 - 20130110 Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht 1 document

Raad 25 febr 2013 - Ingekomen zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied - overzicht, 20130128 1 document

Raad 25 mrt 2013 - Ingekomen stuk, Jonkman zienswijze groenstructuurplan, nr 3632-4516, 20130311 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, GGD IJsselland - Begroting 2014, Voorjaarsnota 2013, nr 6223-5119, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, P. Swager - Zienswijze ontwerp BP wonen-werken Kampmansweg, nr 6195-11987, 20130404 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, H. Kappert zienswijze Kampmansweg, nr 6363-12152, 20130409 1 document

Raad 22 apr 2013 - Ingekomen stuk, Kaland, zienswijze BP Kampmansweg, nr 6485-12274, 20130411 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J. Roskam, zienswijze Ontwerp BP recreatiewoningen, nr 7132-12282, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, Ver Rosengaardeweg, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7131-12781, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, A.P. Bruins, Zienswijze ontwerp BP Recreatiewoningen, nr 7129-12779, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, D. van Hernen, Zienswijze Ontwerp BP Recreatiewoningen, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, G.J. Manenschijn, principe uitspraak wijz BP, nr 7085-12745, 20130507 1 document

Raad 27 mei 2013 - Ingekomen stuk, J.A.J. Hulsman, Zienswijze ontwerp BP Noordrand Nieuwe Landen, nr 7082-12740, 20130507 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, N. IJnema, verzoek om ontslag, nr 7779-13351, 20130603 1 document

Raad 24 juni 2013 - Ingekomen stuk, Hekkelman advocaten, zienswijze BP Buitengebied A. Klein, 20130606 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, Commissariaat voor de media, Advies lokale omroep, nr 9647-14621, 20130815 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis, bezwaar ontwerp 1e herziening BP Buitengebied Dalfsen, Welsummerweg 16, nr 10117-15041, 20130909 1 document

Raad 23 sept 2013 - Ingekomen stuk, J.R. Koerhuis vervolg zienswijze 2 sept jl betr Welsummerweg 16 Dalfsen, 20130912 1 document

Raad 25 nov 2013 - Ingekomen stuk, Groot Koerkamp, zienswijze ontwerp BP Buitengebied, nr 11394-15973, 20131031 1 document