Afgehandeld: Anders

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, VvG, Functieprofielen griffie, nr 492793-123728, 20170202 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)

Raad 27 feb 2017 - Ingekomen stuk, Rechtspraktijk BAWA, Rekest WOB, nr 492870-124036, 20170207 (gedelegeerd aan het college van BenW)

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, Rombou, 3e Verzamelplan buitengebied aanvullende reactie op zienswijze, nr 495157-134186, 20170608 (Betrekken bij Raadscommissie 12 juni 2017)

Raad 26 jun 2017 - Ingekomen stuk, IKN, Jagtlusterallee, nr 550307-198505, 20170615 (betrekken bij raadsvergadering 26 juni 2017)

Raad 25 sep 2017 - Burgerinitiatief, V Oosterveen, Realiseren coffeeshop, nr 567496-209763, 20170808