Afgehandeld: Anders

Raad 20 apr 2015 - Ingekomen stuk, J. V., WOB verzoek vuurwerkverbod gemeente Dalfsen, nr 23239-25099, 20150323

Raad 22 jun 2015 - Ingekomen stuk, Initiatiefvoorstel D66, Jongerenraad, 20150622 (In handen van de agendacommissie stellen)

Raad 26 okt 2015 - Ingekomen stuk, Raadslid.nu, Toepassing HR21 functieprofielen griffier, nr 29421-33093, 20151015 (in handen van de werkgeverscommissie stellen)