Afgehandeld: Anders

20101228 - Min van BZK - Brochure Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers

  20110103 - HKD Trefkoele zienswijze - Ingekomen stuk

   20110426_-_12-2-_Ingekomen_stuk_1454_-_Jaarverslag_2010-werkplannen_2011_-_Sticht_Platform_gehandicapten.pdf

   20110228_-_9-_Notitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_Dhr_Jutten_1030.pdf

   20110228_-_11_-_9-_ngekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Prins_590.pdf

   20110228_-_11_-_7-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Boonen_588.pdf

   20110228_-_11_-_6-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans_587.pdf

   20110228_-_11_-_5-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_HJ_Jans-Ekkelkamp_586.pdf

   20110228_-_11_-_3-_Ingekomen_stuk_-_Bp_2e_herz_bp_Nieuwleusen_2007_actualisering_-_Ingetrokken_beroep_H.J._Visscher_388.pdf

   20110228_-_11_-_2-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerp_geurverordening_Lemelerveld_-_Hulsman_347.pdf

   20110228_-_11_-_18-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Open_brie_Wezo_-_Sp_Zwolle_788.pdf

   20110228_-_11_-_16-_Ingekomen_stuk_-_Ingekomen_stuk_-_Noitie_zoekgebied_dag-_en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_fam_Paarhuis_Nijeboer_Jutten_en_Bosch_-630.pdf

   20110228_-_11_-_15-_Ingekomen_stuk_-_Advies_reikwijdte_en_detailniveau_MER_Structuurvisie_buitengebied_Dalfsen_-_MER_627.pdf

   20110228_-_11_-_13-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_J_Groen_602.pdf

   20110228_-_11_-_12-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_ES_Kok_Huit_601.pdf

   20110228_-_11_-_11-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_K_Groen_600.pdf

   20110228_-_11_-_10-_Ingekomen_stuk_-_Zienswijze_ontwerpbp_Nieuwleusen_Oosteinde_56-58_Westeinde_76_-_GJ_Kok_599.pdf

   20110228_-_11_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Reactie_op_aangeleverde_informatie_in_het_kader_van_de_quick_scan_uitvoering_asbesttaken_-_VROM_inspectie.pdf

   20110223_-_Ingekomen_stuk_-_Activiteitenterrein_Dalfsen_-_Ad_Wevers.pdf

   20110221_-_Ingekomen_stuk_-_Notitie_Zoekgebied_dag-en_verblijfsrecreatie_kern_Dalfsen_-_963.pdf

   20110203_-_Installatie_burgemeester_-_Koninklijk_besluit.pdf

   20110131_-_13_-_4-_Ingekomen_stuk_-_GGD_IJssellland.pdf

   20110131_-_13_-_1-_Ingekomen_stuk_-_Toezichtsvorm_programmabegroting.pdf