Ingekomen stuk

Brf Right to Challenge, Routeplanner, zaaknr 595670, 20190114

Lbr VNG, 19-004, Modelregelingen rechtspositie college en raad, zaaknr 595970, 20190121

Brf, J.S. Rodenboog, Verzoek tot ontslag als commissielid, 20190122

Brf H.J. van der Woude, ontslag als plv griffier, 20190107

Lbr VNG 19-005, Bepalen kiesgerechtigden per waterschap, zaaknr 595802, 20190117

Lbr VNG 19-003, Openstelling-vacatures-vng-bestuur-en-commissies, zaaknr 595572, 20190110

Lbr VNG 19-002, Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid, zaaknr 595447, 20190110

Lbr VNG 19-001, Voortgang afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022, zaaknr 595446, 20190110

Lbr VNG, 18-082, Voortgang klimaatakkoord, zaaknr 594979, 20190108

Brf IdH, Vuurwerkafval, zaaknr 595226, 20190108

Brf H.D., Houtstook Schone lucht akkoord 2019, zaaknr 594843, 20190107

Brf Min v Binnenlandse Zkn en Koninkrijksrel, Circulaire aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, zaaknr 595066, 20190107

Brf Prov Overijssel, vorm van toezicht op begroting 2019, zaaknr 595066, 20190107