VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 07-06-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
1
1
4
8
4
4
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage