VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 12-04-2021 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
2
1
7
4
4
5
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage