VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-01-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
7
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage