VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 01-02-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
4
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage