VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 09-03-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
6
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
1
13
5
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage