VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 07-12-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
1
1
9
3
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage