VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 06-04-2020 19:30 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
1
2
4
3
4
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage