VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 03-02-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: M. Meijer-Uitenbroek
0
3
1
3
6
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage