VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 02-06-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
7
1
8
12
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage