VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-05-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
3
1
7
6
10
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage