VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 04-03-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
7
1
9
6
4
3
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage