VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 02-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
7
4
4
2
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage