VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 18-11-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.A.J. Kleine Koerkamp
Griffier: J. Leegwater
0
1
1
9
6
7
3
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage