VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-06-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.A.J. Kleine Koerkamp
Griffier: J. Leegwater
0
3
1
14
4
5
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage