VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 04-02-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: H.J. van der Woude
0
0
1
8
2
3
5
2
4
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage