VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 05-02-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
1
2
1
15
11
2
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage