VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 22-01-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
6
7
2
3
3
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage