VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 03-04-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
1
1
3
5
4
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage