VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 18-09-2017 19:30 uur


Raadzaal
0
0
1
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
3
1
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage