VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 13-11-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: M. Meijer-Uitenbroek
0
2
1
4
11
4
4
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage