VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 13-03-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.A.J. Kleine Koerkamp
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
3
3
4
5
4
11
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage