VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 06-12-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
7
2
3
2
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage