VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 17-05-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: H.J. van der Woude
0
0
1
7
5
4
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage