VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 13-06-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
4
3
3
1
4
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage