VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 11-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: M. Meijer-Uitenbroek
0
0
1
3
2
6
4
6
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage