VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 04-04-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: H.A.J. KLeine Koerkamp
Griffier: J. Leegwater
0
0
1
1
2
2
4
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage