VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 05-10-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
1
1
13
3
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage