VergaderingVergadering van Raadscommissie
Datum: 30-11-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Schiphorst-Kijk in de Vegte
Griffier: J. Leegwater
0
1
2
5
10
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage